ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Website

Δημιουργήστε μία λειτουργική ιστοσελίδα για την επιχείρησή σας,μια ιστοσελίδα που είναι προσβάσιμη από όλες τις συσκευές, με παρουσία όλων των προϊόντων σας ή τις υπηρεσίες σας ώστε οι πελάτες σας να έχουν πραγματική εικόνα των υπηρεσιών σας.

Landing page  


Αφιερώστε μία σελίδα η οποία θα είναι συνδεδεμένη με το website σας,με μία συγκεκριμένη υπηρεσία ή με ένα προϊόν προσφοράς.


Blog

Προβάλλεται τις υπηρεσίες σας και τα προϊόντα σας μέσα από τα νέα της επιχείρησή σας.Στο blog σας αναλύετε τις υπηρεσίες που θέλετε να προωθήσετε και το προβάλλεται στις  εταιρικές σας σελίδες στα Social Media,συνδέοντας πάντα και το website σας.


Google Adwords

Χρησιμοποιείστε την υπηρεσία Adwords.Η μηχανή αναζήτησης προβάλλει τα πληρωμένα keywords σε περιοχές της επιλογή σας.Έτσι η διαφήμισή σας εμφανίζεται στα οργανικά αποτελέσματα δηλαδή στο επάνω ή στο δεξί σημείο της google ώστε οι χρήστες της αναζήτησής σας να δουν την επιχείρησή σας.


Facebook Ads

Η λεγόμενη παθητική διαφήμιση,όπου η προβολή της εταιρικής σας σελίδας προβάλλεται στα Social Media χωρίς να την αναζητήσουν οι χρήστες.Υπάρχουν κριτήρια επιλογής για την προβολή σας δηλαδή σε ποιες ηλικίες προβάλλεται η διαφήμιση,επιλογή φύλου, επιλογή πόλης,εκπαιδευτικό επίπεδο χρηστών,οικογενειακή κατάσταση,δημιουργείτε μια διαφήμιση στο κοινό που σας ενδιαφέρει.


Url

Χρησιμοποιείστε το url του site σας παντού.Προβάλλεται την ιστοσελίδα σας στα e-mail σας,στα Social Media,στην κάρτα σας.


The Team 

Dynamic-View